oogmeting aan huis

Een oogmeting aan huis

Hoewel er weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven, wint de praktijk wereldwijd aan populariteit. Zowel voor het praktische aspect als voor de veiligheid hebben veel gezinnen gekozen voor de dienst. Het thuis oftalmologisch consult is immers in staat om patiënten van elke leeftijdsgroep, inclusief kinderen, te bezoeken en kan op elke locatie worden uitgevoerd, zoals in tehuizen en klinieken voor ouderen, wat het succes van deze vorm van zorg verklaart.

Bedlegerige mensen, ouderen, pasgeborenen en mensen met motorische problemen zijn degenen die het meest op zoek zijn naar de dienst. Niet alle onderzoeken kunnen natuurlijk thuis worden gedaan, omdat veel van hen moderne apparaten nodig hebben die alleen oftalmologische klinieken hebben. Sommige routinetests zijn echter aangepast om buiten de gespecialiseerde klinieken te worden uitgevoerd.

Tijdens het oftalmologisch consult thuis zijn de opticiens van actief optiek in staat om de gezichtsscherpte te beoordelen, brekingsfouten te diagnosticeren en geschikte lenzen en/of oogoefeningen voor te schrijven. Daarnaast helpen het meten van de oogdruk, de biomicroscopie en het onderzoek van de fundus van het oog bij het opsporen van verschillende oogziekten.

Tests zoals de rode reflex test en de kleur vision test zijn andere voorbeelden van examens die kunnen worden uitgevoerd zonder de noodzaak van een groot technologisch apparaat. Indien nodig kan de oogarts de patiënt doorverwijzen voor andere, meer complexe onderzoeken. De regelmaat van de bezoeken is essentieel om de oogcondities van elke patiënt te volgen.

De grootste voordelen van dit soort consultaties zijn de besparing van de reistijd van de patiënten en een groter comfort tijdens de onderzoeken. Er is een zekere autonomie van de patiënt die de dokter thuis kan ontvangen en toch op een meer gehumaniseerde manier kan worden onderzocht. In deze consultaties leren gezinnen en professionals elkaar beter kennen, waardoor er een wederzijdse identificatie en vertrouwen ontstaat.

Wanneer moet u overleggen?

Voor mensen die geen problemen hebben met het gezichtsvermogen is het aan te raden om jaarlijks een oogconsult te houden om de gezondheid van de ogen te controleren. Als er tijdens de afspraken tekenen of symptomen zijn die erop wijzen dat er iets niet goed gaat met de ogen of het gezichtsvermogen, moet de specialist worden gezocht.

Voor mensen met een oogaandoening kunnen er afhankelijk van het geval vaker oogconsultaties plaatsvinden. Elke patiënt wordt behandeld volgens de gepresenteerde behoefte. Chirurgische ingrepen kunnen nodig zijn, evenals het gebruik van medicatie tijdens de behandeling.

ogen laten meten aan huis
Een aantal redenen om je ogen te laten meten aan huis

Waarom zijn er jaarlijks oogonderzoeken nodig?

Jaarlijkse oogonderzoeken zijn belangrijk, ongeacht de leeftijd of lichamelijke gezondheid. Dit komt omdat de oogarts tijdens een volledig oogonderzoek veel meer doet dan alleen het voorschrijven van een bril bepalen. Hij zal de ogen controleren op mogelijke oogziekten, evalueren hoe de ogen samenwerken, onder andere fundamenteel voor de gezondheid.

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp?

Het is uiterst belangrijk dat mensen, vooral degenen die dit soort zorg nodig hebben, weten dat ze mogelijk zijn en dat ze in het budget passen. Vaak stoppen mensen met voor zichzelf te zorgen omdat ze de mogelijkheden niet kennen. Dus, als je iemand kent die kan profiteren van deze dienst, verspreid het woord. Nu is het makkelijker om voor de gezondheid van je familie te zorgen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *